Tussen alle regels door

kunst / boek / verse novel / project

Stel je eens voor:

Een meisje van veertien.
Een vrouw van achtentachtig.

Het meisje overleeft kamp Westerbork en daarmee de Tweede Wereldoorlog.

De vrouw van 88 kijkt terug op de tijd dat ze als meisje van 14 in Westerbork was, wachtend op het moment dat haar naam zou worden geroepen als teken dat ze op transport moest naar Auschwitz.

Het meisje komt er langzaam maar zeker achter waarom haar naam niet wordt genoemd en nooit genoemd zal worden.

De vrouw van 88 schrijft haar eigen levensverhaal op.

In korte zinnen.
Hooguit vier
soms vijf woorden.
De reden daarvoor?
Ze schrijft haar verhaal
met haar vingers.
Wáár ze de woorden
langzaam maar zeker
een voor een
op schrijft
wordt duidelijk
in alle heftigheid
wanneer je leest
tussen alle regels door.

Plaats van handeling?

Het voormalige huis van kampcommandant Gemmeker, net buiten het kampterrein van kamp Westerbork.

Op die plek laat de 88-jarige de veertienjarige in zichzelf weer toe en deelt ze de puzzelstukken van haar leven met een mede kampbewoonster. In een intieme setting, als een dagboek.

“Tussen alle regels door” is een indrukwekkende geschiedenis over leven en overleven, over lust en liefde, over beklemming, overlevingsdrang, opgroeien, kwetsbaarheid en intimiteit tegen de achtergrond van de Tweede Wereldoorlog en de Jodenvervolging waarbij de barakken en het ‘jamhuisje’ het decor vormen.

“Tussen alle regels door.”

De titel zegt alles omdat jij dit verhaal leest op je eigen manier, met je eigen achtergrond en perceptie en het daardoor jouw verhaal wordt.

Deze verse novel wordt gedrukt op 45 grams volledig gerecycled ‘bijbelpapier’: dun, kwetsbaar, transparant.

Een, naar vorm en inhoud, uniek verhaal.

Om je een indruk te geven van “Tussen alle regels door” het eerste hoofdstuk:

Thuis.

Bijna alle woorden
die ik toen schreef
heb ik teruggevonden
in het stof
waar ik
de afgelopen jaren
op blote voeten liep.
Ze kwamen tot me
met de regen die viel,
en zelfs in de lucht
die ik inademde.
Woorden op huid
gingen na elke lange fluittoon mee
werden verteerd door vuur
in de ovens.
Ze werden de asdeeltjes die,
eenmaal uit de schoorsteen,
meedreven op de wind
en de hele wereld overgingen.
Overal mengde die as zich
met het stof
op alle plekken
waar mensen leven.
De woorden die ik toen schreef
kwamen zo ook terecht
waar ik blootsvoets liep.
Ze kwamen binnen
door de huid van mijn voetzolen.
Ik legde nooit uit,
aan wie zou ik dat ook,
waarom ik luisterde naar die as,
met daarin mijn eigen woorden,
die met elke regenbui
naar beneden kwam.
Ik vertelde nooit
aan wie dan ook
waarom ik buiten
op mijn buik ging liggen
tijdens stortregens
tot lang
nadat het hemelse water
was gevallen.
Ik wilde telkens weer
alle woorden van toen
nog eens voelen
op het moment dat ze
striemend vielen
en mijn huid geselden.
Ik wilde telkens weer
elke regendruppel voelen
vol herinneringen en volgezogen
met gekriebelde letters
over dood
over leven
en overleven
die ik schreef
op Lea
of Rachel.

Wanneer je interesse hebt stuur dan een mailtje naar ziezkijkt@gmail.com
Ik hou je dan op de hoogte van het vervolg.

Wil je meer weten? Bel, app of mail me dan.

Jelte van der Kooi
06 24127522
ziezkijkt@gmail.com